thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 LA-D
    Nhan đề: Người máy thông minh - Thiết kế lập trình /

DDC 629.8
Tác giả CN La Tôn Diệp
Nhan đề Người máy thông minh - Thiết kế lập trình / La Tôn Diệp, Phùng Xuân Nam (ch.b.), Lý Tiến (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 151tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức ổ cứng và phần mềm người máy công nghiệp, kiến thức thao tác cơ bản và kiến thức bảo trì người máy công nghiệp theo trình tự 4 nhiệm vụ học tập gồm: xếp đặt linh kiện, phối lắp chi tiết gia công, sơn xe hơi và ứng dụng lệnh cơ bản của người máy ABB
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Robot
Từ khóa Lập trình
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000182-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00122174
0021
004ED6F2000-2DA2-43F6-87B1-2B280294966D
005202011251435
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049892721|c84000 VNĐ
039|y20201125143500|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bLA-D
100 |aLa Tôn Diệp
245 |aNgười máy thông minh - Thiết kế lập trình / |cLa Tôn Diệp, Phùng Xuân Nam (ch.b.), Lý Tiến (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a151tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aCung cấp kiến thức ổ cứng và phần mềm người máy công nghiệp, kiến thức thao tác cơ bản và kiến thức bảo trì người máy công nghiệp theo trình tự 4 nhiệm vụ học tập gồm: xếp đặt linh kiện, phối lắp chi tiết gia công, sơn xe hơi và ứng dụng lệnh cơ bản của người máy ABB
653 |aThiết kế
653 |aRobot
653 |aLập trình
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000182-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000182 Kho Sách giáo trình 629.8 LA-D Sách giáo trình 1
2 101000183 Kho Sách giáo trình 629.8 LA-D Sách giáo trình 2
3 101000184 Kho Sách giáo trình 629.8 LA-D Sách giáo trình 3