thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 DU-T
    Nhan đề: Nguời máy thông minh - Ứng dụng cơ bản /

DDC 629.8
Tác giả CN Dương Vĩnh Trung
Nhan đề Nguời máy thông minh - Ứng dụng cơ bản / Dương Vĩnh Trung, Cam Tân Kiên (c.b.) ; Ngô Dương (Phó c.b.)... ; Nguyễn Văn Chử (dịch)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 152tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung sách chia làm 5 nhiệm vụ học tập lớn: - Nhiệm vụ học tập I: Ứng dụng PLC S7 - 200 SMART Siemens; - Nhiệm vụ học tập II: Kiến thức cơ bản người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập III: Sắp xếp kiểm trắc người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập IV: Huấn luyện quỹ tích người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập V: Vận chuyển khối hình người máy ABB. Mỗi một nhiệm vụ học tập đều đặt ra hoạt động học tập cụ thể. Bao gồm những kiến thức cơ bản sắp xếp kiểm trắc, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình thực hành kỹ năng người máy công nghiệp.
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Robot
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000185-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00122175
0021
0043AC135DE-372A-4A20-9013-73E772097211
005202011261015
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049618369|c86000 VNĐ
039|a20201126101533|bquyenntl|y20201125144151|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bDU-T
100 |aDương Vĩnh Trung
245 |aNguời máy thông minh - Ứng dụng cơ bản / |cDương Vĩnh Trung, Cam Tân Kiên (c.b.) ; Ngô Dương (Phó c.b.)... ; Nguyễn Văn Chử (dịch)
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a152tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aNội dung sách chia làm 5 nhiệm vụ học tập lớn: - Nhiệm vụ học tập I: Ứng dụng PLC S7 - 200 SMART Siemens; - Nhiệm vụ học tập II: Kiến thức cơ bản người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập III: Sắp xếp kiểm trắc người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập IV: Huấn luyện quỹ tích người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập V: Vận chuyển khối hình người máy ABB. Mỗi một nhiệm vụ học tập đều đặt ra hoạt động học tập cụ thể. Bao gồm những kiến thức cơ bản sắp xếp kiểm trắc, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình thực hành kỹ năng người máy công nghiệp.
653 |aỨng dụng
653 |aRobot
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000185-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000186thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000185 Kho Sách giáo trình 629.8 DU-T Sách giáo trình 1
2 101000186 Kho Sách giáo trình 629.8 DU-T Sách giáo trình 2
3 101000187 Kho Sách giáo trình 629.8 DU-T Sách giáo trình 3