thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 ĐA-H
    Nhan đề: Kỹ thuật robot :

DDC 629.8
Tác giả CN Đào Văn Hiệp
Nhan đề Kỹ thuật robot : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / Đào Văn Hiệp
Lần xuất bản In lần thứ tư có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 248tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Phụ chú Trình bày các khái niệm cơ bản và phân loại robot. Giới thiệu về động học và động lực học tay máy. Cơ sở điều khiển, thiết kế và lựa chọn robot. Hệ thống điều khiển robot. Ứng dụng robot công nghiệp. Tay máy có kết cấu động học song song
Từ khóa Kĩ thuật
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Robot
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001889-98
00000000nam#a2200000ui#4500
00131446
0021
004587C2880-562E-4C0E-90D1-A07A4DC3DB6C
005202211031442
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c118000 VNĐ
039|a20221103144230|bhoangnh|y20221101075031|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bĐA-H
100 |aĐào Văn Hiệp
245 |aKỹ thuật robot : |bGiáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / |cĐào Văn Hiệp
250 |aIn lần thứ tư có bổ sung và sửa chữa
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2013
300 |a248tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
500 |aTrình bày các khái niệm cơ bản và phân loại robot. Giới thiệu về động học và động lực học tay máy. Cơ sở điều khiển, thiết kế và lựa chọn robot. Hệ thống điều khiển robot. Ứng dụng robot công nghiệp. Tay máy có kết cấu động học song song
653 |aKĩ thuật
653 |aGiáo trình
653 |aRobot
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001889-98
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001893thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001889 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 1
2 101001890 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 2
3 101001891 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 3
4 101001892 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 4
5 101001893 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 5
6 101001894 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 6
7 101001895 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 7
8 101001896 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 8
9 101001897 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 9
10 101001898 Kho Sách giáo trình 629.8 ĐA-H Sách giáo trình 10