thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.9 LE-S
    Nhan đề: Mô hình kinh tế xanh cho một số đảo Việt Nam /

DDC 338.9
Tác giả CN Lê Xuân Sinh
Nhan đề Mô hình kinh tế xanh cho một số đảo Việt Nam / Lê Xuân Sinh (ch.b.), Đỗ Mạnh Hào, Nguyễn Văn Thảo...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023
Mô tả vật lý 330tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khóa Kinh tế xanh
Từ khóa Đảo
Từ khóa Mô hình
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ Mạnh Hào
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(6): 101002741-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00135245
0021
00401536CDB-A98C-472B-BD87-37C540FB6E82
005202404040915
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043572155
039|a20240404091550|bhoangnh|y20240328085813|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9|bLE-S
100 |aLê Xuân Sinh
245 |aMô hình kinh tế xanh cho một số đảo Việt Nam / |cLê Xuân Sinh (ch.b.), Đỗ Mạnh Hào, Nguyễn Văn Thảo...
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ, |c2023
300 |a330tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
653 |aKinh tế xanh
653 |aĐảo
653 |aMô hình
653 |aViệt Nam
700 |aĐỗ Mạnh Hào
700 |aNguyễn Văn Thảo
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(6): 101002741-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002741thumbimage.jpg
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002741 Kho Sách giáo trình 338.9 LE-S Sách giáo trình 1
2 101002742 Kho Sách giáo trình 338.9 LE-S Sách giáo trình 2
3 101002743 Kho Sách giáo trình 338.9 LE-S Sách giáo trình 3
4 101002744 Kho Sách giáo trình 338.9 LE-S Sách giáo trình 4
5 101002745 Kho Sách giáo trình 338.9 LE-S Sách giáo trình 5
6 101002746 Kho Sách giáo trình 338.9 LE-S Sách giáo trình 6