thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 133 SP-B
    Nhan đề: Hành trình về phương Đông /
DDC 133
Tác giả CN Spalding, Baird T.
Nhan đề Hành trình về phương Đông / Baird T. Spalding ; Nguyên Phong dịch
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Mô tả vật lý 254tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Journey to the East
Tóm tắt Ghi chép về những trải nghiệm của các chuyên gia trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Những trải nghiệm của họ về khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hoá Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...
Từ khóa Huyền bí
Từ khóa Thuyết duy linh
Từ khóa Con người
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003747
00000000nam#a2200000ui#4500
00127999
0022
004FC460E05-6137-4CF1-BEF7-21AF501EB882
005202110221447
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047736591|c78000 VNĐ
039|a20211022144531|bquyenntl|y20210610101447|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a133|bSP-B
100 |aSpalding, Baird T.
245 |aHành trình về phương Đông / |cBaird T. Spalding ; Nguyên Phong dịch
250 |aTái bản
260 |aH. : |bThế giới ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2017
300 |a254tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Journey to the East
520 |aGhi chép về những trải nghiệm của các chuyên gia trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Những trải nghiệm của họ về khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hoá Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...
653 |aHuyền bí
653 |aThuyết duy linh
653 |aCon người
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003747
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003747thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003747 Kho Sách tham khảo 133 SP-B Sách tham khảo tiếng Việt 1