thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158 CO-S
    Nhan đề: 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt :

DDC 158
Tác giả CN Covey, Sean
Nhan đề 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt : = The 7 habits of highly effective teens / Sean Covey ; Dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 18 có chỉnh sửa nội dung
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019
Mô tả vật lý 335tr. ; 21cm.
Tóm tắt Phân tích những đức tính, thói quen của các bạn trẻ thành đạt, giúp các bạn trẻ kiểm soát được cuộc đời của mình, cải thiện mối quan hệ với bạn bè, có những quyết định sáng suốt, xác định giá trị của bản thân, vượt qua cám dỗ...
Từ khóa Cuộc sống
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa Bí quyết thành công
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003759
00000000nam#a2200000ui#4500
00128011
0022
004BBE834BE-5F8B-4A63-B8D2-4583BFB87106
005202110221449
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045889824|c118000 VNĐ
039|a20211022144643|bquyenntl|y20210611093743|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a158|bCO-S
100 |aCovey, Sean
245 |a7 thói quen của bạn trẻ thành đạt : |b= The 7 habits of highly effective teens / |cSean Covey ; Dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân
250 |aTái bản lần thứ 18 có chỉnh sửa nội dung
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2019
300 |a335tr. ; |c21cm.
520 |aPhân tích những đức tính, thói quen của các bạn trẻ thành đạt, giúp các bạn trẻ kiểm soát được cuộc đời của mình, cải thiện mối quan hệ với bạn bè, có những quyết định sáng suốt, xác định giá trị của bản thân, vượt qua cám dỗ...
653 |aCuộc sống
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aBí quyết thành công
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003759
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003759thumbimage.jpg
890|a1|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003759 Kho Sách tham khảo 158 CO-S Sách tham khảo tiếng Việt 1