thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 NG-H
    Nhan đề: Kỹ năng giao tiếp kinh doanh.

DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Kỹ năng giao tiếp kinh doanh. T.1, Kỹ năng giao tiếp cơ bản / Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Hoàng Văn Phúc, Trần Thiện Tâm, Trần Thị Thanh Vân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 551tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Tóm tắt Khái quát chung về hoạt động giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp. Trình bày các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong kinh doanh: Kỹ năng nói và phản hồi, giao tiếp phi ngôn từ, giao tiếp qua điện thoại, lắng nghe và thấu hiểu, tự nhận thức và khai thác thông tin
Từ khóa Kinh doanh
Từ khóa Kĩ năng
Từ khóa Giao tiếp
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000417-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122241
0021
004B56B4CDD-AFBB-4B0A-A506-4D3BD1ECCA96
005202011271517
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049226397|c179000 VNĐ
039|a20201127151707|bquyenntl|y20201127074508|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bNG-H
100 |aNguyễn Văn Hùng
245 |aKỹ năng giao tiếp kinh doanh. |nT.1, |pKỹ năng giao tiếp cơ bản / |cNguyễn Văn Hùng (ch.b.), Hoàng Văn Phúc, Trần Thiện Tâm, Trần Thị Thanh Vân
250 |aTái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a551tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm.
520 |aKhái quát chung về hoạt động giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp. Trình bày các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong kinh doanh: Kỹ năng nói và phản hồi, giao tiếp phi ngôn từ, giao tiếp qua điện thoại, lắng nghe và thấu hiểu, tự nhận thức và khai thác thông tin
653 |aKinh doanh
653 |aKĩ năng
653 |aGiao tiếp
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000417-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000418thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000417 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-H Sách giáo trình 1
2 101000418 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-H Sách giáo trình 2
3 101000419 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-H Sách giáo trình 3