thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 153.6 LE-H
    Nhan đề: 79 quy tắc hay trong giao tiếp /

DDC 153.6
Tác giả CN Lê Duyên Hải
Nhan đề 79 quy tắc hay trong giao tiếp / Lê Duyên Hải
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ ; Công ty Sách Panda, 2019
Mô tả vật lý 249tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu quan niệm và sách lược về cuộc sống và quan hệ của con người, nguyên tắc khi giao tiếp để có được quan hệ cộng đồng ngày càng gắn bó, thân thiết
Từ khóa Qui tắc
Từ khóa Giao tiếp
Từ khóa Tâm lý học
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003040
00000000nam#a2200000ui#4500
00125618
0022
004BBCD1D73-20A0-4BD9-8D8B-121A96D655A2
005202103120942
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045660911|c75000 VNĐ
039|a20210312094213|bquyenntl|y20210311100626|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a153.6|bLE-H
100 |aLê Duyên Hải
245 |a79 quy tắc hay trong giao tiếp / |cLê Duyên Hải
260 |aH. : |bPhụ nữ ; Công ty Sách Panda, |c2019
300 |a249tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu quan niệm và sách lược về cuộc sống và quan hệ của con người, nguyên tắc khi giao tiếp để có được quan hệ cộng đồng ngày càng gắn bó, thân thiết
653 |aQui tắc
653 |aGiao tiếp
653 |aTâm lý học
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003040
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003040thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003040 Kho Sách tham khảo 153.6 LE-H Sách tham khảo tiếng Việt 1