thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.2 TR-N
    Nhan đề: Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ /

DDC 158.2
Tác giả CN Trác Nhã
Nhan đề Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã ; Nguyễn Phương Thảo dịch
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 403tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cung cấp những kĩ năng giao tiếp cụ thể từ cuộc sống, giúp bạn xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau nhằm đem lại cho bạn sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa Giao tiếp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003735
00000000nam#a2200000ui#4500
00127987
0022
004FB6ED358-28E1-44B2-AD7E-42CD8064994D
005202110221021
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049633591|c110000 VNĐ
039|a20211022101852|bquyenntl|y20210610081330|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a158.2|bTR-N
100 |aTrác Nhã
245 |aKhéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / |cTrác Nhã ; Nguyễn Phương Thảo dịch
250 |aIn lần thứ 3
260 |aH. : |bVăn học, |c2018
300 |a403tr. ; |c21cm.
520 |aCung cấp những kĩ năng giao tiếp cụ thể từ cuộc sống, giúp bạn xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau nhằm đem lại cho bạn sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aGiao tiếp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003735
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003735thumbimage.jpg
890|a1|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003735 Kho Sách tham khảo 158.2 TR-N Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:02-06-2023