thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 153.6 CO-J
    Nhan đề: Giao tiếp bất kỳ ai :

DDC 153.6
Tác giả CN Condrill, Jo
Nhan đề Giao tiếp bất kỳ ai : 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp / Jo Condrill, Bennie Bough ; Bạch Trà dịch
Thông tin xuất bản H. : Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
Mô tả vật lý 130tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: 101 ways to improve your communication skills instantly
Tóm tắt Giới thiệu 101 kỹ năng giúp bạn thực hành và nâng cao các kỹ năng giao tiếp hòng hướng tới thành công: Kiểm soát sự sợ hãi, nhắc lại những ý chính, giảm thiểu sự dụng biệt ngữ, đa dạng hoá nhịp độ và âm lượng nói, tập trung vào ý của người nói, không nên quá nghiêm túc, ứng phó khéo léo với sự bất đồng...
Từ khóa Kĩ năng
Từ khóa Giao tiếp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003743
00000000nam#a2200000ui#4500
00127995
0022
00448A8DAD6-DB1F-465F-9C6A-658474B6780A
005202110220954
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049317262|c45000 VNĐ
039|a20211022095159|bquyenntl|y20210610090853|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a153.6|bCO-J
100 |aCondrill, Jo
245 |aGiao tiếp bất kỳ ai : |b101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp / |cJo Condrill, Bennie Bough ; Bạch Trà dịch
260 |aH. : |bCông Thương ; Công ty Sách Thái Hà, |c2019
300 |a130tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: 101 ways to improve your communication skills instantly
520 |aGiới thiệu 101 kỹ năng giúp bạn thực hành và nâng cao các kỹ năng giao tiếp hòng hướng tới thành công: Kiểm soát sự sợ hãi, nhắc lại những ý chính, giảm thiểu sự dụng biệt ngữ, đa dạng hoá nhịp độ và âm lượng nói, tập trung vào ý của người nói, không nên quá nghiêm túc, ứng phó khéo léo với sự bất đồng...
653 |aKĩ năng
653 |aGiao tiếp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003743
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003743thumbimage.jpg
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003743 Kho Sách tham khảo 153.6 CO-J Sách tham khảo tiếng Việt 1