thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 153.6 LI-D
    Nhan đề: Đọc vị bất kỳ ai :

DDC 153.6
Tác giả CN Lieberman, David J.
Nhan đề Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 23
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 225tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: You can read anymore: Never be fooled, lied to, or taken advantage of again
Tóm tắt Giới thiệu hệ thống phân tích cung cấp các nguyên tắc, thủ thuật phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối phương một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, mang tính thực tế cao giúp bạn nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong trước bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào - chỉ trong vòng năm phút hoặc ngắn hơn
Từ khóa Tâm lí
Từ khóa Phân tích tâm lí
Từ khóa Giao tiếp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003751
00000000nam#a2200000ui#4500
00128003
0022
0049B20BA8B-8C61-4CAB-9BEF-4C68B700FC88
005202106110829
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046523000|c69000 VNĐ
039|y20210611082925|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a153.6|bLI-D
100 |aLieberman, David J.
245 |aĐọc vị bất kỳ ai : |bĐể không bị lừa dối và lợi dụng / |cDavid J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ.
250 |aTái bản lần thứ 23
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2018
300 |a225tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: You can read anymore: Never be fooled, lied to, or taken advantage of again
520 |aGiới thiệu hệ thống phân tích cung cấp các nguyên tắc, thủ thuật phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối phương một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, mang tính thực tế cao giúp bạn nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong trước bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào - chỉ trong vòng năm phút hoặc ngắn hơn
653 |aTâm lí
653 |aPhân tích tâm lí
653 |aGiao tiếp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003751
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003751 Kho Sách tham khảo 153.6 LI-D Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:24-04-2023