thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 NG-L
    Nhan đề: Thí nghiệm công nghệ sinh học.

DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Đức Lượng
Nhan đề Thí nghiệm công nghệ sinh học. T.1, Thí nghiệm hoá sinh học / Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Cao Cường
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý 183tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Trình bày các nguyên tắc trong thí nghiệm hoá sinh học. Phương pháp xác định Carbohydrate, Amino acid và protein, Nucleic acid, hoạt tính Enzyme, Lipid, Vitamin. Một số phương pháp hoá sinh trong y học và phương pháp xác định các chất khoáng
Từ khóa Thí nghiệm
Từ khóa Hoá sinh học
Từ khóa Công nghệ sinh học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001857-66
00000000nam#a2200000ui#4500
00131440
0021
004656C29AF-07C0-4172-BB3B-6723F8123969
005202211031439
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|a20221103143907|bhoangnh|y20221031104613|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bNG-L
100 |aNguyễn Đức Lượng
245 |aThí nghiệm công nghệ sinh học. |nT.1, |pThí nghiệm hoá sinh học / |cNguyễn Đức Lượng (ch.b.), Cao Cường
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2011
300 |a183tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aTrình bày các nguyên tắc trong thí nghiệm hoá sinh học. Phương pháp xác định Carbohydrate, Amino acid và protein, Nucleic acid, hoạt tính Enzyme, Lipid, Vitamin. Một số phương pháp hoá sinh trong y học và phương pháp xác định các chất khoáng
653 |aThí nghiệm
653 |aHoá sinh học
653 |aCông nghệ sinh học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001857-66
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001860thumbimage.jpg
890|a10|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001857 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 1
2 101001858 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 2
3 101001859 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 3
4 101001860 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 4
5 101001861 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 5
6 101001862 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 6
7 101001863 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 7
8 101001864 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 8
9 101001865 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 9
10 101001866 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 10 Hạn trả:12-02-2024