thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Tống Ngọc Hân
Nhan đề Âm binh và lá ngón : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 411tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002092
00000000nam#a2200000ui#4500
00122752
0022
004000C7F41-EADD-4024-83FC-1D2845AFA3F7
005202012240821
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049841774
039|a20201224082148|bquyenntl|y20201222161521|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bTO-H
100 |aTống Ngọc Hân
245 |aÂm binh và lá ngón : |bTiểu thuyết / |cTống Ngọc Hân
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a411tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002092
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002092thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002092 Kho Sách tham khảo 895.922 TO-H Sách tham khảo tiếng Việt 1