thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 813 SH-R
    Nhan đề: 3 người thầy vĩ đại :

DDC 813
Tác giả CN Sharma, Robin
Nhan đề 3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 12
Thông tin xuất bản H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
Mô tả vật lý 330tr. ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Văn học hiện đại
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003745
00000000nam#a2200000ui#4500
00127997
0022
00402F49763-8708-4458-9B77-DEE9FA786007
005202106101002
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045985250|c95000 VNĐ
039|y20210610100209|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a813|bSH-R
100 |aSharma, Robin
245 |a3 người thầy vĩ đại : |bCâu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn / |cRobin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
250 |aTái bản lần 12
260 |aH. : |bLao động ; Công ty Sách Thái Hà, |c2019
300 |a330tr. ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học hiện đại
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003745
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003745 Kho Sách tham khảo 813 SH-R Sách tham khảo tiếng Việt 1