thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355 VU-K
    Nhan đề: Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới: Thành tựu và bài học kinh nghiệm /

DDC 355
Tác giả CN Vũ Văn Khanh
Nhan đề Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới: Thành tựu và bài học kinh nghiệm / Vũ Văn Khanh
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm.
Từ khóa Quốc phòng
Từ khóa Đối ngoại
Từ khóa Hội nhập quốc tế
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005018-22
00000000nam#a2200000ui#4500
00131503
0022
004DEEB2AFF-4C68-47A5-8930-7BC4F83B2725
005202301120810
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045184370
039|a20230112081032|bquyenntl|y20230110093823|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bVU-K
100 |aVũ Văn Khanh
245 |aHội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới: Thành tựu và bài học kinh nghiệm / |cVũ Văn Khanh
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a252tr. ; |c21cm.
653 |aQuốc phòng
653 |aĐối ngoại
653 |aHội nhập quốc tế
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005018-22
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005018thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005018 Kho Sách tham khảo 355 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005019 Kho Sách tham khảo 355 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005020 Kho Sách tham khảo 355 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005021 Kho Sách tham khảo 355 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005022 Kho Sách tham khảo 355 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 5