thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 NG-H
    Nhan đề: Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm).

DDC 345
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm). Quyển 1 / Nguyễn Ngọc Hòa .b.
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 695tr. ; 24cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận từng điều luật từ Điều 108 đến Điều 426 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, làm rõ các dấu hiệu pháp lý là căn cứ để định tội, định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các tội phạm có dấu hiệu pháp lý gần giống nhau. Từ đó, có thể hiểu và lựa chọn, áp dụng đúng các điều khoản của Bộ luật Hình sự để xử lý các tình huống thực tế xảy ra trong đời sống
Từ khóa Bình luận
Từ khóa Bộ luật hình sự
Từ khóa Tội phạm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000657-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122317
0021
00401A26A69-167D-41DD-80B2-8983E9153D6E
005202012011043
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048113131|c350000 VNĐ
039|a20201201104303|bquyenntl|y20201130142532|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bNG-H
100 |aNguyễn Ngọc Hòa
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm). |nQuyển 1 / |cNguyễn Ngọc Hòa .b.
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a695tr. ; |c24cm.
520 |aPhân tích, bình luận từng điều luật từ Điều 108 đến Điều 426 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, làm rõ các dấu hiệu pháp lý là căn cứ để định tội, định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các tội phạm có dấu hiệu pháp lý gần giống nhau. Từ đó, có thể hiểu và lựa chọn, áp dụng đúng các điều khoản của Bộ luật Hình sự để xử lý các tình huống thực tế xảy ra trong đời sống
653 |aBình luận
653 |aBộ luật hình sự
653 |aTội phạm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000657-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000659thumbimage.jpg
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000657 Kho Sách giáo trình 345 NG-H Sách giáo trình 1
2 101000658 Kho Sách giáo trình 345 NG-H Sách giáo trình 2
3 101000659 Kho Sách giáo trình 345 NG-H Sách giáo trình 3