thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 ĐI-Q
    Nhan đề: Bình luận bộ luật hình sự năm 2015.

DDC 345
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Ph.2, Các tội phạm. Chương XX: các tội phạm về ma túy : Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 459tr. ; 24cm.
Tóm tắt Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự khi xét xử các tội phạm về ma túy
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật hình sự
Từ khóa Bình luận
Từ khóa Tội phạm
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101000823-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00125584
0021
004C56049D3-B2D0-4864-A989-AC05D44B18BB
005202102010835
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978604805073|c300000 VNĐ
039|a20210201083444|bquyenntl|y20210128155514|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bĐI-Q
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aBình luận bộ luật hình sự năm 2015. |nPh.2, |pCác tội phạm. Chương XX: các tội phạm về ma túy : |bBình luận chuyên sâu / |cĐinh Văn Quế
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2020
300 |a459tr. ; |c24cm.
520 |aBình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự khi xét xử các tội phạm về ma túy
650 |aBộ luật hình sự
653 |aBình luận
653 |aTội phạm
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101000823-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000823thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000823 Kho Sách giáo trình 345 ĐI-Q Sách giáo trình 1
2 101000824 Kho Sách giáo trình 345 ĐI-Q Sách giáo trình 2