thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 364 PH-N
    Nhan đề: Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang /

DDC 364
Tác giả CN Phạm Kim Ngân
Nhan đề Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang / Phạm Kim Ngân ; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 57tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Điều tra
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Phòng ngừa
Từ khóa Tội phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khuyến
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000779
00000000nam#a2200000ui#4500
00132142
0024
0044EF9E573-AC73-4847-AAE3-E881472221A8
005202310240858
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024085814|bquyenntl|c20231023083848|dhoangnh|y20231023082002|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bPH-N
100 |aPhạm Kim Ngân
245 |aPhòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang / |cPhạm Kim Ngân ; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
245|bKhóa luận tốt nghiệp
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a57tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aĐiều tra
653 |aTiền Giang
653 |aPhòng ngừa
653 |aTội phạm
700 |aNguyễn Thị Khuyến|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000779
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000779thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000779 Kho Luận Án – Luận Văn 364 PH-N Khóa Luận 1