thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 364 Pho
    Nhan đề: Phòng ngừa tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho :

DDC 364
Nhan đề Phòng ngừa tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Dũng, Trần Ngọc Loan, Nguyễn Ngọc Linh...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 44tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Phòng ngừa
Từ khóa Tội phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Linh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Dũng
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Loan
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000791
00000000nam#a2200000ui#4500
00132153
0024
004D260AB3D-D992-4082-A58D-7BD445DA8A06
005202310240906
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090632|bquyenntl|y20231023094951|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bPho
245 |aPhòng ngừa tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cNguyễn Thanh Dũng, Trần Ngọc Loan, Nguyễn Ngọc Linh...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a44tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aPhòng ngừa
653 |aTội phạm
700 |aNguyễn Ngọc Linh|eTác giả
700 |aNguyễn Thanh Dũng|eTác giả
700 |aTrần Ngọc Loan|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000791
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000791thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000791 Kho Luận Án – Luận Văn 364 Pho Khóa Luận 1