thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 TR-L
    Nhan đề: Giáo trình công nghệ Gen trong nông nghiệp /

DDC 660.6
Tác giả CN Trần Thị Lệ
Nhan đề Giáo trình công nghệ Gen trong nông nghiệp / Trần Thị Lệ
Mô tả vật lý 133tr. ; cm.
Từ khóa Nông nghiệp
Từ khóa Công nghệ gen
Từ khóa Giáo trỉnh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130266
0021
0041EBFF859-BFA7-4564-B555-F74532094A61
005202203220832
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20220322083202|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bTR-L
100 |aTrần Thị Lệ
245 |aGiáo trình công nghệ Gen trong nông nghiệp / |cTrần Thị Lệ
300 |a133tr. ; |ccm.
653 |aNông nghiệp
653 |aCông nghệ gen
653 |aGiáo trỉnh
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giao trinh cong nghe gen trong nong nghiepthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào