thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 HO-M
    Nhan đề: 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam /

DDC 390
Tác giả CN Hồng Minh
Nhan đề 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / Hồng Minh (Tổng hợp biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 171tr. ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ
Từ khóa Phong tục cổ truyền
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102001058-60
00000000nam#a2200000ui#4500
00122097
0022
004C4D3EEFF-3A4D-4C72-9758-8A36B0E52E9B
005202011241515
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048975005|c50000 VNĐ
039|a20201124151525|bquyenntl|y20201124101138|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bHO-M
100 |aHồng Minh
245 |a100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / |cHồng Minh (Tổng hợp biên soạn)
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2019
300 |a171tr. ; |c27cm.
520 |aGiới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ
653 |aPhong tục cổ truyền
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102001058-60
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001059thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001058 Kho Sách tham khảo 390 HO-M Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102001059 Kho Sách tham khảo 390 HO-M Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102001060 Kho Sách tham khảo 390 HO-M Sách tham khảo tiếng Việt 3