thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 QU-M
    Nhan đề: "Khun chương" khảo dị /

DDC 398.2
Tác giả CN Quán Vi Miên
Nhan đề "Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 899tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Dân tộc Thái
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002563
00000000nam#a2200000ui#4500
00123223
0022
00488CCB5A4-0F93-4126-BC0A-214870708C24
005202101060833
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049729317
039|a20210106083316|bquyenntl|y20210104110131|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bQU-M
100 |aQuán Vi Miên
245 |a"Khun chương" khảo dị / |cQuán Vi Miên
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2018
300 |a899tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aDân tộc Thái
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002563
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002563thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002563 Kho Sách tham khảo 398.2 QU-M Sách tham khảo tiếng Việt 1