thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Bùi Minh Vũ
Nhan đề ...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 163tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003526
00000000nam#a2200000ui#4500
00127663
0022
004172C11FF-8DC9-4745-84E6-D9B4C5349AB6
005202103231105
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049954320
039|a20210323110504|bquyenntl|y20210322141929|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bBU-V
100 |aBùi Minh Vũ
245 |a...A : |bTiểu thuyết / |cBùi Minh Vũ
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a163tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003526
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003526thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003526 Kho Sách tham khảo 895.922 BU-V Sách tham khảo tiếng Việt 1