thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 536 LE-T
    Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động :

DDC 536
Tác giả CN Lê Minh Tùng
Nhan đề Nghiên cứu phương pháp gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động : Sách chuyên khảo / Lê Minh Tùng, Trần Thanh Phong (Đồng ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 92tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày quá trình trao đổi nhiệt và mô hình toán học; Phương pháp gradient phối ngẫu; Nhận dạng thông số của hệ thống dựa trên phương pháp gradient phối ngẫu
Từ khóa Nghiên cứu
Từ khóa Nguồn nhiệt
Từ khóa Phương pháp gradient
Tác giả(bs) CN Trần Thanh Phong
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(15): 102004757-71
00000000nam#a2200000ui#4500
00131353
0022
00430A1939D-925D-4B36-9DDB-D94C6CAAA522
005202209061505
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046722656|c88000 VNĐ
039|a20220906150536|bhoangnh|y20220906095134|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a536|bLE-T
100 |aLê Minh Tùng
245 |aNghiên cứu phương pháp gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động : |bSách chuyên khảo / |cLê Minh Tùng, Trần Thanh Phong (Đồng ch.b.)
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2022
300 |a92tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aTrình bày quá trình trao đổi nhiệt và mô hình toán học; Phương pháp gradient phối ngẫu; Nhận dạng thông số của hệ thống dựa trên phương pháp gradient phối ngẫu
653 |aNghiên cứu
653 |aNguồn nhiệt
653 |aPhương pháp gradient
700 |aTrần Thanh Phong|ech.b.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(15): 102004757-71
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004771thumbimage.jpg
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004757 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004758 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004759 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004760 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004761 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102004762 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102004763 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102004764 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102004765 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102004766 Kho Sách tham khảo 536 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 10