thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 NG-L
    Nhan đề: Thực tập định vị vệ tinh (GPS) /

DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Lâu
Nhan đề Thực tập định vị vệ tinh (GPS) / Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Tuấn Việt
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 142tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
Tóm tắt Hướng dẫn thực tập kỹ thuật định vị tuyệt đối và kỹ thuật định vị tương đối. Hướng dẫn sử dụng các máy thu GPS cầm tay trong những ứng dụng độ chính xác thấp như thành lập bản đồ đường phố tỷ lệ nhỏ. Trình bày những đặc điểm chung các thiết bị GPS (phần cứng và phần mềm) như các máy thu GPS cầm tay Garmin, máy thu GPS hai tần số Topcon Legacy E và máy thu GPS một tần số Leica SR20...
Từ khóa Hệ thống định vị toán cầu
Từ khóa Thực tập
Tác giả(bs) CN Dương Tuấn Việt
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001647-56
00000000nam#a2200000ui#4500
00131411
0021
00437E616A3-2CC3-4190-8EFB-28BC994F26A6
005202211031421
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047335381|c22000 VNĐ
039|a20221103142159|bhoangnh|c20221028144156|dhoangnh|y20221028143348|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.3|bNG-L
100 |aNguyễn Ngọc Lâu
245 |aThực tập định vị vệ tinh (GPS) / |cNguyễn Ngọc Lâu, Dương Tuấn Việt
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a142tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
520|aHướng dẫn thực tập kỹ thuật định vị tuyệt đối và kỹ thuật định vị tương đối. Hướng dẫn sử dụng các máy thu GPS cầm tay trong những ứng dụng độ chính xác thấp như thành lập bản đồ đường phố tỷ lệ nhỏ. Trình bày những đặc điểm chung các thiết bị GPS (phần cứng và phần mềm) như các máy thu GPS cầm tay Garmin, máy thu GPS hai tần số Topcon Legacy E và máy thu GPS một tần số Leica SR20...
653 |aHệ thống định vị toán cầu
653 |aThực tập
700 |aDương Tuấn Việt
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001647-56
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001655thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001647 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 1
2 101001648 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 2
3 101001649 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 3
4 101001650 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 4
5 101001651 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 5
6 101001652 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 6
7 101001653 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 7
8 101001654 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 8
9 101001655 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 9
10 101001656 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-L Sách giáo trình 10