thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 624.1 VO-P
    Nhan đề: Thực tập địa chất công trình /

DDC 624.1
Tác giả CN Võ Phán
Nhan đề Thực tập địa chất công trình / Võ Phán, Bùi Trường Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 56tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Hướng dẫn thực tập cách nhận biết khoáng vật, nhận biết đất đá qua mẫu và cách sử dụng bản đồ địa chất công trình. Các phương pháp khảo sát địa chất công trình ở hiện trường, cách bố trí điểm thăm dò, thăm dò bằng phương pháp khoan, xuyên và xử lý tài liệu, thiết lập các hình trụ hố khoan, mặt cắt địa chất công trình
Từ khóa Thực tập
Từ khóa Địa chất công trình
Tác giả(bs) CN Bùi Trường Sơn
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001762-71
00000000nam#a2200000ui#4500
00131427
0021
0041B298893-8BEB-4244-A320-24F40561C344
005202211031429
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047335411|c15000 VNĐ
039|a20221103142944|bhoangnh|y20221031092659|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a624.1|bVO-P
100 |aVõ Phán
245 |aThực tập địa chất công trình / |cVõ Phán, Bùi Trường Sơn
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a56tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aHướng dẫn thực tập cách nhận biết khoáng vật, nhận biết đất đá qua mẫu và cách sử dụng bản đồ địa chất công trình. Các phương pháp khảo sát địa chất công trình ở hiện trường, cách bố trí điểm thăm dò, thăm dò bằng phương pháp khoan, xuyên và xử lý tài liệu, thiết lập các hình trụ hố khoan, mặt cắt địa chất công trình
653 |aThực tập
653 |aĐịa chất công trình
700 |aBùi Trường Sơn
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001762-71
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001770thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001762 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 1
2 101001763 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 2
3 101001764 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 3
4 101001765 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 4
5 101001766 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 5
6 101001767 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 6
7 101001768 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 7
8 101001769 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 8
9 101001770 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 9
10 101001771 Kho Sách giáo trình 624.1 VO-P Sách giáo trình 10