thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 NG-L
    Nhan đề: Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học /

DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Lang
Nhan đề Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Lang
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2002
Mô tả vật lý 219tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Từ khóa Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa Công nghệ sinh học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135343
0021
0040B91E203-C71A-4F5A-9F8B-4D0B182A7C18
005202405031451
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20240503145113|bquyenntl|y20240502152048|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bNG-L
100 |aNguyễn Thị Lang
245 |aPhương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học / |cNguyễn Thị Lang
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2002
300 |a219tr. : |bbảng, hình vẽ ; |ccm.
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aCông nghệ sinh học
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/60413- phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học - nguyễn thị lang_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào