thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 NG-L
    Nhan đề: Thí nghiệm công nghệ sinh học.

DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Đức Lượng
Nhan đề Thí nghiệm công nghệ sinh học. T.2, Thí nghiệm vi sinh vật học / B.s.: Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý 463tr. : hình vẽ ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Những nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm công nghệ sinh học như: chuẩn bị môi trường, phương pháp phân lập, bảo quản, hình thái, kiểm tra, sinh lý hoá, khả năng tạo sản phẩm bậc hai và xác định hoạt tính của vi sinh vật; phương pháp nâng cao chất lượng và phân loại một vi sinh vật cùng một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật...
Từ khóa Thí nghiệm
Từ khóa Công nghệ sinh học
Từ khóa Vi sinh vật
Tác giả(bs) CN Phan Thị Huyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ánh Tuyết
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002096-105
00000000nam#a2200000ui#4500
00131471
0021
004240D30D6-92B5-4798-A1D3-BFF37476FF19
005202211031503
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c71000 VNĐ
039|a20221103150302|bquyenntl|y20221101152020|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bNG-L
100 |aNguyễn Đức Lượng
245 |aThí nghiệm công nghệ sinh học. |nT.2, |pThí nghiệm vi sinh vật học / |cB.s.: Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2011
300 |a463tr. : |bhình vẽ ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aNhững nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm công nghệ sinh học như: chuẩn bị môi trường, phương pháp phân lập, bảo quản, hình thái, kiểm tra, sinh lý hoá, khả năng tạo sản phẩm bậc hai và xác định hoạt tính của vi sinh vật; phương pháp nâng cao chất lượng và phân loại một vi sinh vật cùng một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật...
653 |aThí nghiệm
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aVi sinh vật
700 |aPhan Thị Huyền
700 |aNguyễn Ánh Tuyết
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002096-105
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002096thumbimage.jpg
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002096 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 1
2 101002097 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 2
3 101002098 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 3
4 101002099 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 4
5 101002100 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 5
6 101002101 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 6
7 101002102 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 7
8 101002103 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 8
9 101002104 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 9
10 101002105 Kho Sách giáo trình 660.6 NG-L Sách giáo trình 10