thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 OnM
    Nhan đề: On managing yourself :

DDC 658.4
Nhan đề On managing yourself : HBR's 10 must reads on managing yourself / Clayton M. Christensen, Peter F. Drucker, Diane L. Coutu...
Thông tin xuất bản Boston, Mass. : Harvard Business ; London : McGraw-Hill [distributor], 2010
Mô tả vật lý v, 185 p. ; 21cm.
Từ khóa Executive ability
Từ khóa Leadership
Từ khóa Time management
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002110
00000000nam#a2200000ui#4500
00131481
0021
004D85C8E36-F8BC-402B-997B-3649D701DFFB
005202211111359
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9781422157992
039|a20221111135930|bquyenntl|y20221102090136|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a658.4|bOnM
245 |aOn managing yourself : |bHBR's 10 must reads on managing yourself / |cClayton M. Christensen, Peter F. Drucker, Diane L. Coutu...
260 |aBoston, Mass. : |bHarvard Business ; London : McGraw-Hill [distributor], |c2010
300 |av, 185 p. ; |c21cm.
653 |aExecutive ability
653 |aLeadership
653 |aTime management
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002110
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002110thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002110 Kho Sách giáo trình 658.4 OnM Sách giáo trình 1