thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 OnL
    Nhan đề: On leadership :

DDC 658.4
Nhan đề On leadership : HBR's 10 must reads on leadership / Daniel Goleman, Peter F. Drucker, John P. Kotter...
Thông tin xuất bản Boston, Mass. : Harvard Business Review Press ; London : McGraw-Hill [distributor], 2011
Mô tả vật lý v, 217 p. ; 21cm.
Tùng thư HBR's 10 must reads
Từ khóa Leadership
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002111
00000000nam#a2200000ui#4500
00131482
0021
0049B5FE46B-1CA9-41C0-9184-DF87467BEEE1
005202211111400
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9781422157978
039|a20221111140004|bquyenntl|y20221102090732|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a658.4|bOnL
245 |aOn leadership : |bHBR's 10 must reads on leadership / |cDaniel Goleman, Peter F. Drucker, John P. Kotter...
260 |aBoston, Mass. : |bHarvard Business Review Press ; London : McGraw-Hill [distributor], |c2011
300 |av, 217 p. ; |c21cm.
490 |aHBR's 10 must reads
653 |aLeadership
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002111
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002111thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002111 Kho Sách giáo trình 658.4 OnL Sách giáo trình 1