thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 NG-A
    Nhan đề: Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn /

DDC 959.7
Tác giả CN Nguyễn Thế Anh
Nhan đề Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019
Mô tả vật lý 349tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày về dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; tổ chức xã hội; nông dân và các hoạt động nông nghiệp; các hoạt động công nghệ; các hoạt động thương mại; các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Nhà Nguyễn
Từ khóa Xã hội
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000472-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00121796
0022
0043C43157D-BDA6-4A0D-BAD6-633B5F3D8427
005202011231102
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049770203|c138000 VNĐ
039|a20201123110245|bkontm|c20201116154503|dquyenntl|y20201113161215|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bNG-A
100 |aNguyễn Thế Anh
245 |aKinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / |cNguyễn Thế Anh
260 |aH. : |bHội nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, |c2019
300 |a349tr. ; |c21cm.
504|aThư mục: 313-316. - Phụ lục: tr. 317-328
520 |aTrình bày về dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; tổ chức xã hội; nông dân và các hoạt động nông nghiệp; các hoạt động công nghệ; các hoạt động thương mại; các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách
653 |aKinh tế
653 |aNhà Nguyễn
653 |aXã hội
653|aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000472-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/kinh tế và xã hội vnthumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000472 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-A Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000473 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-A Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000474 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-A Sách tham khảo tiếng Việt 3