thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.702 DO-B
    Nhan đề: Đàng Trong thời chúa Nguyễn :

DDC 959.702
Tác giả CN Đỗ Bang
Nhan đề Đàng Trong thời chúa Nguyễn : Kinh tế, văn hóa, xã hội / Đỗ Bang chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Tri thức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 382tr. ; 24cm.
Tùng thư Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Tóm tắt Cuốn sách có 2 phần: Một số vấn đề về kinh tế Thuận Quảng - Đàng Trong; Một số vấn đề về xã hội và văn hóa Đàng Trong
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Kinh tế
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102001052-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00122095
0022
004856EF5DC-8525-4F0A-A70B-D30E5D5F3AF1
005202011241511
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049850530|c198000 VNĐ
039|a20201124151131|bquyenntl|y20201124100331|zphuongttk
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.702|bDO-B
100 |aĐỗ Bang
245 |aĐàng Trong thời chúa Nguyễn : |b Kinh tế, văn hóa, xã hội / |cĐỗ Bang chủ biên
260 |aH. : |bTri thức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, |c2020
300 |a382tr. ; |c24cm.
490 |aHội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
520 |aCuốn sách có 2 phần: Một số vấn đề về kinh tế Thuận Quảng - Đàng Trong; Một số vấn đề về xã hội và văn hóa Đàng Trong
653 |aVăn hóa
653 |aLịch sử
653 |aKinh tế
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102001052-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001054thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001052 Kho Sách tham khảo 959.702 DO-B Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102001053 Kho Sách tham khảo 959.702 DO-B Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102001054 Kho Sách tham khảo 959.702 DO-B Sách tham khảo tiếng Việt 3