thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 381 TA-T
    Nhan đề: Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay :

DDC 381
Tác giả CN Tạ Thị Tâm
Nhan đề Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay : Sách chuyên khảo / Tạ Thị Tâm
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 300tr. ; 21cm.
Từ khóa Chợ
Từ khóa Biên giới
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Xã hội
Từ khóa Trung Quốc
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005078-81
00000000nam#a2200000ui#4500
00131603
0022
00448BB5956-2904-4142-911B-32FFD1890017
005202303011453
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043796384
039|a20230301145332|bquyenntl|y20230301080732|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a381|bTA-T
100 |aTạ Thị Tâm
245 |aNhững năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay : |bSách chuyên khảo / |cTạ Thị Tâm
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a300tr. ; |c21cm.
653 |aChợ
653 |aBiên giới
653 |aViệt Nam
653 |aKinh tế
653 |aXã hội
653|aTrung Quốc
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005078-81
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005078thumbimage.jpg
890|a4|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005078 Kho Sách tham khảo 381 TA-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005079 Kho Sách tham khảo 381 TA-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005080 Kho Sách tham khảo 381 TA-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005081 Kho Sách tham khảo 381 TA-T Sách tham khảo tiếng Việt 4