thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 NG-B
    Nhan đề: Kinh tế dược :

DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Thanh Bình
Nhan đề Kinh tế dược : Tài liệu đào tạo đại học / Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b.), Đỗ Xuân Thắng, Phạm Nữ Hạnh Vân
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2023
Mô tả vật lý 151tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội
Tóm tắt Trình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng phân tích kinh tế dược
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Dược phẩm
Tác giả(bs) CN Đỗ Xuân Thắng
Tác giả(bs) CN Phạm Nữ Hạnh Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hương
Tác giả(bs) CN Kiều Thị Tuyết Mai
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002558-60
00000000nam#a2200000ui#4500
00132100
0021
0048A117EE8-6FF3-4504-96BC-3CDB558377B3
005202310091026
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786046660316|c80000 VNĐ
039|a20231009102625|bquyenntl|y20231004090023|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4|bNG-B
100 |aNguyễn Thanh Bình
245 |aKinh tế dược : |bTài liệu đào tạo đại học / |cNguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b.), Đỗ Xuân Thắng, Phạm Nữ Hạnh Vân
260 |aH. : |bY học, |c2023
300 |a151tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội
520 |aTrình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng phân tích kinh tế dược
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aDược phẩm
700 |aĐỗ Xuân Thắng
700 |aPhạm Nữ Hạnh Vân
700 |aNguyễn Thị Thanh Hương
700|aKiều Thị Tuyết Mai
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002558-60
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002560thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002558 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-B Sách giáo trình 1
2 101002559 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-B Sách giáo trình 2
3 101002560 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-B Sách giáo trình 3