thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 378.1 LE-C
    Nhan đề: Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 /

DDC 378.1
Tác giả CN Lê Thị Hồng Chi
Nhan đề Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi (Ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 200tr. ; 21cm.
Từ khóa Công nghệ thông tin
Từ khóa Giáo dục đại học
Từ khóa Sinh viên sư phạm
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Phương Liên
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Hà Thị Huyền Diệp
Tác giả(bs) CN Hoàng Thanh Phương
Tác giả(bs) CN Phan Thị Tình
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005434-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00134212
0022
00445BC130D-51E3-4521-87DD-E012F7431336
005202401251031
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049915451
039|a20240125103146|bhoangnh|y20240124094824|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a378.1|bLE-C
100 |aLê Thị Hồng Chi
245 |aPhát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / |cLê Thị Hồng Chi (Ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a200tr. ; |c21cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aGiáo dục đại học
653 |aSinh viên sư phạm
700 |aBùi Thị Phương Liên
700 |aBùi Thị Thu Thủy
700 |aHà Thị Huyền Diệp
700 |aHoàng Thanh Phương
700 |aPhan Thị Tình
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005434-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005436thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005434 Kho Sách tham khảo 378.1 LE-C Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005435 Kho Sách tham khảo 378.1 LE-C Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005436 Kho Sách tham khảo 378.1 LE-C Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005437 Kho Sách tham khảo 378.1 LE-C Sách tham khảo tiếng Việt 4