thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 LE-K
    Nhan đề: Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do CPTTP /

DDC 382
Tác giả CN Lê Huy Khôi
Nhan đề Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do CPTTP / Lê Huy Khôi
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 208tr. ; 21cm.
Từ khóa Hiệp định thương mại tự do
Từ khóa Cơ hội
Từ khóa Thách thức
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002177
00000000nam#a2200000ui#4500
00132025
0021
004B39B8E3D-3F20-4154-BAF0-AA92A06D8773
005202306160909
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621235
039|y20230616090948|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bLE-K
100 |aLê Huy Khôi
245 |aCơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do CPTTP / |cLê Huy Khôi
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a208tr. ; |c21cm.
653 |aHiệp định thương mại tự do
653 |aCơ hội
653 |aThách thức
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002177
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002177 Kho Sách giáo trình 382 LE-K Sách giáo trình 1