thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 344 PH-Đ
    Nhan đề: Pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động - thực tiễn tại Công ty Cổ phần Giáo dục Aloha Sài Gòn :

DDC 344
Tác giả CN Phạm Thị Trúc Đào
Nhan đề Pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động - thực tiễn tại Công ty Cổ phần Giáo dục Aloha Sài Gòn : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Trúc Đào; GVHD: Trần Thị Bé Năm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 44tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Aloha Sài Gòn
Từ khóa Giao kết
Từ khóa Hợp đồng lao động
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bé Năm
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000784
00000000nam#a2200000ui#4500
00132146
0024
0040C9C86EE-0568-47E1-89A9-BEC36ACD945F
005202310240902
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090205|bquyenntl|y20231023090534|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a344|bPH-Đ
100 |aPhạm Thị Trúc Đào
245 |aPháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động - thực tiễn tại Công ty Cổ phần Giáo dục Aloha Sài Gòn : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cPhạm Thị Trúc Đào; GVHD: Trần Thị Bé Năm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a44tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aAloha Sài Gòn
653 |aGiao kết
653 |aHợp đồng lao động
700 |aTrần Thị Bé Năm|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000784
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000784thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000784 Kho Luận Án – Luận Văn 344 PH-Đ Khóa Luận 1