thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340 NG-P
    Nhan đề: Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư :

DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Hữu Phước
Nhan đề Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư : Tác phẩm của Công ty Luật Phuoc & Partners / Nguyễn Hữu Phước
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 723tr. : bảng ; 23cm.
Tóm tắt Tác giả hướng dẫn từ A-Z để khởi nghiệp thành công với nghề luật sư và quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư. Chia sẻ hơn 25 năm quản trị điều hành để phát triển văn phòng luật sư từ 02 người trở thành công ty luật hàng đầu với gần 100 người, cung cấp sẵn các biểu mẫu tài liệu quản trị công ty luật có giá trị; Giúp bạn đọc có thể vừa đọc sách, vừa thực hành; Tái bản bổ sung thêm các phần đã được nhiều bạn đọc quan tâm trong những năm gần đây: Xây dựng thương hiện cá nhân luật sư và thương hiệu của công ty luật; Sử dụng công nghệ trong công ty luật; Giải quyết khủng hoảng công ty luật
Từ khóa Luật sư
Từ khóa Hành nghề Luật sư
Từ khóa Hướng dẫn khởi nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002713-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00132166
0021
004D1B1845B-77BE-48EC-9EFA-AAC8BEAF8765
005202311030820
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043775778|c490000 VNĐ
039|a20231103082045|bquyenntl|y20231102092925|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bNG-P
100 |aNguyễn Hữu Phước
245 |aHướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư : |bTác phẩm của Công ty Luật Phuoc & Partners / |cNguyễn Hữu Phước
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a723tr. : |bbảng ; |c23cm.
520 |a Tác giả hướng dẫn từ A-Z để khởi nghiệp thành công với nghề luật sư và quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư. Chia sẻ hơn 25 năm quản trị điều hành để phát triển văn phòng luật sư từ 02 người trở thành công ty luật hàng đầu với gần 100 người, cung cấp sẵn các biểu mẫu tài liệu quản trị công ty luật có giá trị; Giúp bạn đọc có thể vừa đọc sách, vừa thực hành; Tái bản bổ sung thêm các phần đã được nhiều bạn đọc quan tâm trong những năm gần đây: Xây dựng thương hiện cá nhân luật sư và thương hiệu của công ty luật; Sử dụng công nghệ trong công ty luật; Giải quyết khủng hoảng công ty luật
653 |aLuật sư
653 |aHành nghề Luật sư
653 |aHướng dẫn khởi nghiệp
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002713-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002713thumbimage.jpg
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002713 Kho Sách giáo trình 340 NG-P Sách giáo trình 1
2 101002714 Kho Sách giáo trình 340 NG-P Sách giáo trình 2
3 101002715 Kho Sách giáo trình 340 NG-P Sách giáo trình 3
4 101002716 Kho Sách giáo trình 340 NG-P Sách giáo trình 4
5 101002717 Kho Sách giáo trình 340 NG-P Sách giáo trình 5