thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 516 NG-H
    Nhan đề: Sử dụng phần mềm Geogebra trong một số chủ đề dạy học môn toán ở trung học :

DDC 516
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nhan đề Sử dụng phần mềm Geogebra trong một số chủ đề dạy học môn toán ở trung học : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Nguyễn Thị Ngọc Huyền; GVHD: Võ Duy Minh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 77tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Dạy học
Từ khóa Hình học
Từ khóa Phần mềm Geogebra
Tác giả(bs) CN Võ Duy Minh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000805
00000000nam#a2200000ui#4500
00134223
0024
0049C736066-1595-419E-8348-30A29BB6C0A3
005202403201502
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240320150212|bquyenntl|y20240229141100|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a516|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Ngọc Huyền
245 |aSử dụng phần mềm Geogebra trong một số chủ đề dạy học môn toán ở trung học : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cNguyễn Thị Ngọc Huyền; GVHD: Võ Duy Minh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a77tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aDạy học
653 |aHình học
653 |aPhần mềm Geogebra
700 |aVõ Duy Minh|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000805
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000805thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000805 Kho Luận Án – Luận Văn 516 NG-H Khóa Luận 1