thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 515 HU-H
    Nhan đề: Khai thác phần mền Geogebra trong dạy học giới hạn và đạo hàm :

DDC 515
Tác giả CN Huỳnh Tấn Huy
Nhan đề Khai thác phần mền Geogebra trong dạy học giới hạn và đạo hàm : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Huỳnh Tấn Huy; GVHD: Bùi Quang Thịnh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 125tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Phần mềm Geogebra
Từ khóa Đạo hàm
Từ khóa Giới hạn
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Thịnh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000816
00000000nam#a2200000ui#4500
00134233
0024
004DF4C25C1-5A48-4BBD-BE9B-AB86C022E5AB
005202403201508
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240320150801|bquyenntl|y20240301085745|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bHU-H
100 |aHuỳnh Tấn Huy
245 |aKhai thác phần mền Geogebra trong dạy học giới hạn và đạo hàm : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cHuỳnh Tấn Huy; GVHD: Bùi Quang Thịnh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a125tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aPhần mềm Geogebra
653 |aĐạo hàm
653 |aGiới hạn
700 |aBùi Quang Thịnh|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000816
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000816thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000816 Kho Luận Án – Luận Văn 515 HU-H Khóa Luận 1