thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 516 NG-D
    Nhan đề: Dạy học phép biến hình phẳng dưới sự hỗ trợ cùa phần mềm Geogebra :

DDC 516
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Dư
Nhan đề Dạy học phép biến hình phẳng dưới sự hỗ trợ cùa phần mềm Geogebra : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Nguyễn Thị Ngọc Dư: GVHD: Bùi Quang Thịnh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 114tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Dạy học
Từ khóa Phần mềm Geogebra
Từ khóa Hình phẳng
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Thịnh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000817
00000000nam#a2200000ui#4500
00134234
0024
004F377C1DA-04C4-4E1E-BD22-52A4A2D6D8A5
005202403201508
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240320150826|bquyenntl|y20240301090331|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a516|bNG-D
100 |aNguyễn Thị Ngọc Dư
245 |aDạy học phép biến hình phẳng dưới sự hỗ trợ cùa phần mềm Geogebra : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cNguyễn Thị Ngọc Dư: GVHD: Bùi Quang Thịnh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a114tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aDạy học
653 |aPhần mềm Geogebra
653 |aHình phẳng
700 |aBùi Quang Thịnh|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000817
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000817thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000817 Kho Luận Án – Luận Văn 516 NG-D Khóa Luận 1