Tất cả (Tất cả)
Theory and Practice of Socialism in Vietnam / Nguyen Phu Trong [28-11-2023] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý: Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn n ... [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành

Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng; các kỹ năng khác trong hành nghề luật sư, các kỹ năng mềm; đạo đức nghề nghiệp luật sư; trách nhiệm của luật sư

Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư : Tác phẩm của Công ty Luật Phuoc & Partners / Nguyễn Hữu Phước [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tác giả hướng dẫn từ A-Z để khởi nghiệp thành công với nghề luật sư và quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư. Chia sẻ hơn 25 năm quản trị điều hành để phát triển văn phòng luật sư từ 02 người trở thành công ty luật hàng đầu với gần 100 người, cung cấp sẵn các biểu mẫu tài liệu quản trị công ty luật có giá trị; Giúp bạn đọc có thể vừa đọc sách, vừa thực hành; Tái bản bổ sung thêm các phần đã được nhiều bạn đọc quan tâm trong những năm gần đây: Xây dựng thương hiện cá nhân luật sư và thương hiệu của công ty luật; Sử dụng công nghệ trong công ty luật; Giải quyết khủng hoảng công ty luật

Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm và một số nhóm yếu thế khác trong đó có lồng ghép nhiều kỹ năng trong hoạt động của những người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên…) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân tội phạm và nhóm yếu thế khác.

Tội phạm học đương đại : Sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề chung của tội phạm học