Tất cả (Tất cả)
Giáo trình Triết học : Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học [23-04-2021] (1)

Khái quát về triết học, triết học phương Đông, triết học phương Tây và tư tưởng triết học Việt Nam. Giới thiệu về sự ra đời của triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử; những biến đổi của thời đại và vai trò của triết học Mác - Lênin. Mối quan hệ giữa triết học và khoa học. Vai trò của khoa học-công nghệ trong sự phát triển xã hội

Giáo trình vi điều khiển MSP430 : Dành cho sinh viên đại học khối ngành kỹ thuật / B.s.: Lương Vinh Quốc Danh, Trần Hữu Danh [23-04-2021] (1)

Cung cấp các khái niệm cơ bản về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ vi điều khiển MSP430 giúp người học hiểu rõ phương pháp lập trình điều khiển sử dụng các module phần cứng tích hợp bên trong MSP430 cũng như các thiết bị ngoại vi khác trong hệ thống

Từ vựng Thái - Việt vùng Mường So, Lai Châu / B.s.: Đỗ Thị Tấc, Hà Mạnh Phong [23-04-2021] (1)

Tập hợp các từ vựng của dân tộc Thái ở vùng Mường So - Lai Châu được phiên âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt

Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Lào bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Minh Tú [23-04-2021] (1)

Khái quát về người Lào huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, phong tục, nguyên tắc trong hôn nhân, nghi thức cưới hỏi và giới thiệu một số bài hát trong đám cưới của người Lào sưu tầm ở bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975 - 2010) / Linh Nga Niê Kdam tuyển chọn, b.s [23-04-2021] (1)

Trình bày tổng quan văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên. Giới thiệu các tác giả, tác phẩm sáng tác từ sau năm 1975 cho đến năm 2010: Y Điêng Kpă Hô Dí, Mioo Y Choi, Nay Nô, Đinh Thị Kim Phát...

Văn hoá truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp (ch.b.), Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp [23-04-2021] (1)

Trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, tên gọi, nguồn gốc tộc người, địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế truyền thống, tổ chức xã hội của người Cờ Lao ở Hà Giang. Giới thiệu văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Cờ Lao như: nhà ở, trang phục, ẩm thực, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật, trò chơi dân gian

Then Di cung Đế thích : Song ngữ Tày - Việt / Ma Văn Vịnh s.t., biên dịch [23-04-2021] (1)

Giới thiệu các bài hát trong lễ then Di cung Đế Thích của người Tày ở thôn Nà Ca, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn