Dòng Nội dung
1
Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời / Trần Viết Hoàn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
372tr. ; 21cm.
Trần Viết Hoàn
Tập hợp một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Bác; những lời chỉ bảo ân cần cùng lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh lại các hiện tượng tha hoá về đạo đức xã hội hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Đạo đức Hồ Chí Minh - Sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động / Hoàng Chí Bảo
H. : Nxb. Hà Nội, 2020
328tr. ; 21cm.
Hoàng Chí Bảo
Trình bày tổng quan nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh trong hệ thống chỉnh thể: tư tưởng, đạo đức, phong cách mà cụ thể: Phương pháp Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra từ lý luận đến thực tiễn; vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh để tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh...
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Một gia đình chung, một tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung, Tuệ Minh (Biên soạn, tuyển chọn)
H. : Thanh niên, 2019
220tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Hoài Dung
Ghi lại những câu chuyện về việc Bác Hồ chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân thành một khối
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Muốn đi xa chân phải đặt từ trong nhà / Nguyễn Văn Khoan (Biên soạn)
Tp. Hồ Chí Minh : Công an Nhân dân; Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2019
195tr. ; 21cm.
Nguyễn Văn Khoan
Cuốn sách là tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân.
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)