Dòng Nội dung
1
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới / Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn...
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
550tr. : bảng ; 24cm.
Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Du nhập nghề mới thích ứng của người nông dân trong điều kiện công nghiệp hoá : Trường hợp làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội / Nguyễn Đình Phúc
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
263tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Nguyễn Đình Phúc
Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về làng nghề của người Việt ở Bắc Bộ; khái quát chung về làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; sự du nhập nghề cơ khí và nghề mộc dân dụng; tác động của việc du nhập nghề cơ khí và nghề mộc dân dụng ở làng; các tác động đến việc hình thành đội ngũ doanh nhân và các mối quan hệ xã hội trong quá trình làm nghề
(1)