Dòng Nội dung
1
Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
179tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Trần Đàm
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi : Sách ảnh / Phạm Trường Thi
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
239tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Phạm Trường Thi
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung con người, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hoá / Vũ Trường Giang
H. : Sân khấu, 2018
371tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Vũ Trường Giang
Vài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức bản địa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức bản địa trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tri thức bản địa trong tổ chức và quản lý xã hội
(1)
4
Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi / Nguyễn Phương Thảo
H. : Mỹ thuật, 2017
198tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Nguyễn Phương Thảo
Nghiên cứu làm rõ cơ sở và những biểu hiện cụ thể về sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt từ đồng bằng chuyển cư lên các huyện vùng thấp của tỉnh Hà Giang; tác động của sự thích ứng đó với sự phát triển của người Việt và các tộc người thiểu số, cũng như đến mối quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số trên địa bàn
(1)
5
Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị / Nguyễn Thị Minh Thu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
327tr. : biểu đồ ; 21cm.
Nguyễn Thị Minh Thu
Trình bày tổng quan vê khu vực miền núi phía Bắc và việc nghiên cứu truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; một số thể loại truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
(1)