Dòng Nội dung
1
...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. ; 21cm.
Bùi Minh Vũ
(1)
2
3
3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
330tr. ; 21cm.
Sharma, Robin
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Âm binh và lá ngón : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
411tr. ; 21cm.
Tống Ngọc Hân
(1)
5
Ăn miếng trả miếng : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Mỹ Hồng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
429tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Mỹ Hồng
(1)