Dòng Nội dung
1
Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. : tranh ảnh ; 21x22cm.
Lê Va
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
179tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Trần Đàm
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Lãng du cùng Phạm Công Thắng : Nhiếp ảnh / Phạm Công Thắng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
173tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Phạm Công Thắng
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Nghệ thuật nhiếp ảnh màu : Nghiên cứu / Trần Mạnh Thường
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
423tr. ; 21cm.
Trần Mạnh Thường
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Nhiếp ảnh - Phê bình và tiểu luận / Lê Phức
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
577tr. ; 21cm.
Lê Phức
Giới thiệu quá trình lịch sử phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam trong đời sống văn hoá văn nghệ dân tộc. Nhiếp ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và trong con mắt các nhà báo
(1)