Dòng Nội dung
1
Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. : tranh ảnh ; 21x22cm.
Lê Va
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hòa bình và những vùng đất quê hương Việt Nam : Nhiếp ảnh / Bùi Thanh Bình
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
179tr. : minh họa ; 21cm.
Bùi Thanh Bình
Tập hợp những hình ành về hòa bình - quê hương, đất nước - con người các vùng miền quê hương Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
179tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Trần Đàm
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Lãng du cùng Phạm Công Thắng : Nhiếp ảnh / Phạm Công Thắng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
173tr. : ảnh màu ; 15x21cm.
Phạm Công Thắng
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Nghệ thuật nhiếp ảnh màu : Nghiên cứu / Trần Mạnh Thường
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
423tr. ; 21cm.
Trần Mạnh Thường
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)