Dòng Nội dung
1
105 chuyện lạ / Nguyễn Công Viễn (Tuyển chọn và biên soạn)
H. : Thanh niên, 2014
455tr. ; 21cm.
Nguyễn Công Viễn
(1) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Kể chuyện Trạng Nguyên Việt Nam / Bảo An (Biên soạn)
H. : Văn học, 2018
279tr. ; 21cm.
Bảo An (Biên soạn)
Những câu chuyện về chân dung, cuộc đời, thân thế cùng một số giai thoại về các vị Trạng nguyên Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng đông bắc Việt Nam / Vũ Anh Tuấn s.t., b.s.
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
699tr. ; 21cm.
Vũ Anh Tuấn
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Tổng tập văn học dân gian Nam bộ. Truyện kể dân gian Nam bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương biên soạn Quyển 3, Giai thoại văn nghệ, cố sự thời thuộc địa :
Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020
247tr. ; 24cm.
Huỳnh Ngọc Trảng
Tổng tập Văn học dân gian Nam bộ sẽ cung cấp nhiều kiến thức phong phú, các mảng chuyên đề văn học dân gian giúp người đọc hiểu thêm những đặc trưng và những biến thể văn hóa trong quá trình dịch chuyển, cộng cư và thích nghi của người Việt nơi vùng đất mới phương Nam. Công trình này góp phần tạo động lực thúc đẩy bảo tồn, gìn giữ, quảng bá vốn di sản văn hóa quý giá của dân tộc.
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị / Nguyễn Thị Minh Thu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
327tr. : biểu đồ ; 21cm.
Nguyễn Thị Minh Thu
Trình bày tổng quan vê khu vực miền núi phía Bắc và việc nghiên cứu truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; một số thể loại truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
(1)