Dòng Nội dung
1
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thuý Quỳnh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm.
Lê Thuý Quỳnh
Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
(1)
2
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.
Quán Vi Miên
(1)
3
999 bài dân ca ba miền / Dương An (sưu tầm, biên soạn)
H. : Thanh niên, 2018
248tr. ; 21cm
Dương An
Giới thiệu 999 bài dân ca đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
999 bài đồng dao ba miền / Dương An (Sưu tầm, biên soạn)
H. : Thanh niên, 2018
220tr. : tranh vẽ ; 21cm.
Dương An (Sưu tầm, biên soạn)
Giới thiệu 999 bài đồng dao đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Anh em Glang Mam : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng (Tuyển chọn, giới thiệu)
H. : Hội nhà văn, 2022
559tr. : minh họa ; 30cm.
Võ Quang Trọng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)