Dòng Nội dung
1
Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. : tranh ảnh ; 21x22cm.
Lê Va
Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Chu Thị Thánh - Các tác phẩm chọn lọc / Chu Thị Thánh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
67tr. : tranh màu ; 21x22cm.
Chu Thị Thánh
Giới thiệu các tác phẩm tranh bột màu, tranh ký hoạ, tranh sơn dầu và tranh lụa của tác giả
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Dòng chảy thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Quang Huynh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
170tr. ; 21cm.
Nguyễn Quang Huynh
Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
(1)
4
5